Rijbewijs halen met ADHD

Personen met ADHD of ADD hebben last van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan. Gezien aandacht en concentratie van groot belang zijn voor deelname aan het verkeer, is het noodzakelijk om een goed oordeel te vormen over jouw rijgeschiktheid met ADHD. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om een keuring bij een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden.

Je bent pas rijgeschikt als een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHD bij volwassenen jouw mogelijke concentratieproblemen, aandachtsproblemen, impulsiviteit en bijkomende risico’s niet als een groot gevaar acht voor deelname aan het verkeer. Het rapport mag niet worden opgemaakt door een eigen psychiater. Er moet een oordeel komen van een onafhankelijk specialist.

Rijles met ADHDPersonen met ADHD of ADD kunnen sinds mei 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dit betekent dat iedereen met ADHD/ ADD en een rijbewijs voor 3 jaar heeft, bij de eerstvolgende rijbewijsvernieuwing nog een keuring moet ondergaan. Wanneer het CBR dan, op basis van het rapport van de onafhankelijk specialist, een onbeperkte geschiktheidstermijn afgeeft, is er vanaf dat moment geen keuring voor ADHD of ADD meer nodig bij de rijbewijsvernieuwing.

In twijfelgevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden. Per 1 juni 2013 kan dus een rijbewijs onbeperkt, 3 of 5 jaar geldig zijn, afhankelijk van het advies van een medisch specialist.

Rijschool Stroomer en ADHD

Rijschool Stroomer zal rekening houden met de diverse aspecten waarop je gekeurd wordt tijdens de rijtest. De medisch specialist zal letten op de volgehouden aandacht, gerichte aandacht, verdeelde aandacht en besluitvorming. Er wordt aangeraden om na 20 uur rijles een rijtest te doen. Gedurende de rijlessen zal Rijschool Stroomer je tips geven om zo veilig mogelijk aan het verkeer deel te nemen en het voertuig te besturen. De ene leerling met ADHD zal het rijden zo onder de knie hebben en de andere zal wat extra tijd en begeleiding nodig hebben. Voor alle leerlingen wordt een geschikte rijopleiding aangeboden.