Rijlessen met autisme

Personen met autisme hebben een informatieverwerking die op een andere manier in de hersenen werkt. Je wordt geboren met autisme en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme kan niet worden veroorzaakt door de opvoeding. Met autisme kun je verschillende diagnoses stellen: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (waaronder subgroep McDD).

Doordat de informatieverwerking op een andere manier werkt, zien, horen en ruiken bijvoorbeeld personen met autisme anders. Dit brengt een mix van zwakke en sterke kanten met zich mee. Personen met ASS hebben bijvoorbeeld vaak een goed oog voor detail, ze zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar ze hebben moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

In algemeen kan gesteld worden dat mensen met ASS op drie gebieden moeite kunnen hebben, namelijk in de omgang met anderen, in de communicatie en in het verbeeldend vermogen. Het overzicht bewaren tijdens het deelnemen aan het verkeer is echter van groot belang om jezelf en andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Rijschool Stroomer en Autisme

Rijschool Stroomer heeft veel ervaring om personen met autisme te leren autorijden. De instructeurs onderkennen de problemen die kunnen voortkomen uit het hebben van ASS en het behalen van je rijbewijs. Problemen om samenhang van zaken te onderkennen, problemen met planning en flexibiliteit en problemen met je kunnen verplaatsen in de ander kunnen ook een negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben.

De meerderheid van mensen met ASS heeft ook nog een bijkomende psychische stoornis, zoals depressie of angst en kunnen ze rijgevaarlijke medicijnen gebruiken. Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij autisme heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring te laten plaatsvinden bij een onafhankelijk medisch specialist op dit onderwerp en ook een rijtest te doen alvorens toegelaten te worden tot het rijexamen. Het rapport mag niet worden opgemaakt door een eigen psychiater.

Rijschool Stroomer bereidt je onder andere zo goed mogelijk voor. Wij doen er alles aan om jou voor jouw rijtest en vervolgens voor jouw rijexamen te laten slagen.

Rijgeschikt en autisme
Je bent rijgeschikt als de onafhankelijk medisch specialist groen licht heeft gegeven aan de hand van onder andere de checklist. Het CBR heeft deze checklist afgegeven, om de risico’s af te wegen van de aanwezigheid van (of combinaties van) de items bij de (her)keuring naar aanleiding van ASS (autistisch spectrum stoornis). Wanneer de verschillende items niet of nauwelijks een gevaar vormen, kan de medisch specialist het oordeel vellen dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.

Personen met ASS kunnen sinds mei 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dit betekent dat iedereen met autisme en een rijbewijs voor 3 jaar heeft, bij de eerstvolgende rijbewijsvernieuwing nog een keuring moet ondergaan. Wanneer het CBR dan, op basis van het rapport van de onafhankelijk specialist, een onbeperkte geschiktheidstermijn afgeeft, is er vanaf dat moment geen keuring voor autisme meer nodig bij de rijbewijsvernieuwing.

In twijfelgevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden. Per 1 juni 2013 kan dus een rijbewijs onbeperkt, 3 of 5 jaar geldig zijn, afhankelijk van het advies van een medisch specialist.